Van der Starre B.V.

Korting(en)
Prijzen volgens prijslijsten 2019.

Prestatiekorting
Niet van toepassing.

Bedrag franco order
Transportkosten volgens prijslijst, afhankelijk van postcodegebied afnemer.

Levertijd
Binnen drie dagen uit voorraad.

Betalingscondities
• Bestaande relaties: 1,5% korting bij automatische incasso (binnen 14 dagen).
• Nieuw relaties: Facturering direct middels automatische incasso binnen 14 dagen,
1,5% korting.

Overige
Gedurende het seizoen gelden diverse aanbiedingen, welke via de organisatie worden gecommuniceerd
naar de aangesloten ondernemers.

[showmodule id="15504148"] [showmodule id="15504149"]