Leverancier > Van der Starre B.V.

Van der Starre B.V.

Korting(en)
Prijzen volgens prijslijsten 2019.

Prestatiekorting
Niet van toepassing.

Bedrag franco order
Transportkosten volgens prijslijst, afhankelijk van postcodegebied afnemer.

Levertijd
Binnen drie dagen uit voorraad.

Betalingscondities
• Bestaande relaties: 1,5% korting bij automatische incasso (binnen 14 dagen).
• Nieuw relaties: Facturering direct middels automatische incasso binnen 14 dagen,
1,5% korting.

Overige
Gedurende het seizoen gelden diverse aanbiedingen, welke via de organisatie worden gecommuniceerd
naar de aangesloten ondernemers.

[showmodule id="15504148"] [showmodule id="15504149"]