Vacq Nederland B.V.

Korting(en)
• 5% op alle HUMUFORTE potgronden, bodemverbeteraars, FERTICURE, bodembedekkers
en meststofstrooiers.
• 15% op alle HUMUFORTE meststoffen, graszaden, kalk, JARDICURE
• Basis van de omzet is totale omzet van de productgroepen: Pokon, Bayer, Round-Up, Naturado
en de overige Scotts producten (Asef, Evergreen en Substral).
• Over netto/netto producten wordt geen prestatiekorting berekend, deze zijn wel
bonusbepalend maar niet bonusdragend.
• De prestatiekorting is afhankelijk aan de omzet van het jaar en wordt per factuur verrekend.

Bedrag franco order
Prijzen van potgronden en overige grondsoorten zijn franco in Nederland conform staffelprijs. In
combinatie hiermee zijn overige producten altijd franco. Indien alleen graszoden, meststoffen en/of
gewasbeschermingproducten worden besteld, dan geldt een franco order bedrag van:
• € 500 in de periode 1 januari t/m 30 juni; en
• € 350 in de periode 1 juli t/m 31 december.

Bedrag franco order
• € 350.
• Levering van volle omdozen / pallets. Statiegeld europallet € 5, minipallet geen.

Betalingscondities
• Levering op voorwaarde dat onze kredietverzekering bij EULER HERMES een nieuwe debiteur
positief beoordeeld. Deze beoordeling zal plaatsvinden bij eerste bestelling, hier zijn geen
kosten aan verbonden.
• Betaling dient plaats te vinden binnen 30 dagen na de factuurdatum, of binnen 8 dagen -1%..
• Na deze periode wordt onmiddellijk en zonder voorafgaande waarschuwing een
incassoprocedure gestart door onze kredietverzekeraar “EULER HERMES”. Eventuele
bijkomende kosten zullen worden verhaald.

Statiegeld
• Europallets kunnen worden retourgegeven bij elke levering van een vracht. Acceptatie van de
retourpallets en creditering van het statiegeld zijn onder voorwaarde van een goede staat van de
pallet en vindt achteraf plaats via een (credit)factuur.
• Er kunnen niet meer europallets worden ingeleverd dan het aantal dat is aangeleverd of het aantal dat
aan saldo openstaat.

[showmodule id="15504148"] [showmodule id="15504149"]