Pokon Naturado B.V.

Franco verzendingen:
Alle prijzen van de potgronden en overige grondsoorten zijn franco in Nederland conform de bijgevoegde
staffel prijslijst. In combinatie hiermee zijn de leveringen van de overige producten (graszaden, meststoffen en
gewasbescherming) ook altijd franco.

De franco ordergrens voor grond producten betreft 6 euro-pallets
In geval er uitsluitend graszaden, meststoffen en/of gewasbescherming producten worden besteld gelden de
volgende franco orderbedragen:

€ 750,- in de periode van 01-01-2023 tot en met 30-06-2023
€ 500,- in de periode van 01-07-2023 tot en met 31-12-2023

In verband met de wettelijk maximaal toegestane gewichten van transporten is een volle vracht tuinaarde 24
euro-pallets. Indien er geen tuinaarde wordt besteld betreft een halve vracht 14-16 euro-pallets en een volle
vracht 28-32 euro-pallets.

Indien de franco grens niet wordt behaald berekend Pokon Naturado een transporttoeslag van € 50,- exclusief BTW.

Betalingen:
Uw betalingsconditie betreft 30 dagen met daarbij een korting van 2% wanneer er binnen 8 dagen wordt
voldaan, het verschuldigde bedrag dient te worden overgeschreven naar NL28RABO.01387.29.727 ten name
van Pokon Naturado B.V. Na het verstrijken van de afgesproken betalingstermijn is het factuurbedrag
opeisbaar en is sprake van een verzuim. Pokon Naturado is gerechtigd om in dat geval een rente in rekening te
brengen van 1,5%.

Emballage:
Onze producten worden geleverd op onze eigen goed herkenbare blokpallets, euro-pallets of display pallets. De
display artikelen worden geleverd in kartonnen displays en staan op ½ of ¼ europallets.
Voor geleverde pallets wordt statiegeld in rekening gebracht welke achteraf per factuur wordt berekend. Het
statiegeld bedraagt € 20,- excl. BTW per pallet. Dit geldt voor de europallet en displaypallets. Voor ¼ euro
displaypallets wordt geen statiegeld in rekening gebracht.

Statiegeld pallets kunnen worden retour gegeven bij elke levering van een vracht. Creditering vindt separaat
plaats van uw factuur en achteraf. Voorwaarde van creditering van retour pallets betreft de goede staat, dit is

ter beoordeling van Pokon Naturado. Er kunnen niet meer euro-pallets worden ingeleverd dan het aantal dat is

geleverd. Indien u meer euro-pallets wenst in te leveren dient dit te worden overlegd met de binnendienst van

Pokon Naturado.

Individuele prestatiekorting:

0,5% Omzet tussen Euro 6.250 en Euro 12.500
1,0% Omzet tussen Euro 12.501 en Euro 24.750
1,5% Omzet tussen Euro 24.751 en Euro 37.250
2,0% Omzet tussen Euro 37.251 en Euro 64.500

De prestatiekorting wordt bepaald aan de hand van de omzet van het jaar ervoor op alle productgroepen met
uitzondering van emballage. De bepaalde korting wordt verrekend op de factuur.

[showmodule id="15504148"] [showmodule id="15504149"]