ECOstyle B.V.

Korting(en)
Korting is marge op consumentenprijs excl. BTW: 44%.

Prestatiekorting
De individuele prestatiekorting wordt gebaseerd op de omzet gerealiseerd in het voorgaande
kalenderjaar en wordt op iedere factuur in mindering gebracht.
Jaarafname Extra inkoopkorting
• Tot € 4.500 2,00%
• Vanaf € 9.000 2,50%
• Vanaf € 13.500 2,75%
• Vanaf € 18.000 3,00%
• Vanaf € 22.500 3,25%

De prestatiekorting geldt uitsluitend voor ECOstyle consumentenproducten en is niet van toepassing op
netto/netto artikelen en ECOstyle hoveniersproducten.

De bonusregeling vervalt indien:
• Eventuele posten zonder overleg worden verrekend met openstaande facturen.
• Niet wordt voldaan aan onderstaande algemene betalingsvoorwaarden.
• De 1e voorjaarsorder met vervaldatum 1 april niet tijdig voldaan is.
• Onterecht 2% betalingskorting in mindering wordt gebracht.

Displaykortingen
Gazon-AZ en AZ-kalk zijn netto displays. Hier wordt op de factuur nog een eventuele prestatiekorting
doorberekend. Netto/netto displays zijn uitgesloten van eventuele prestatiekortingen.

Omschrijving Type displays Korting op basisprijs Netto of netto/netto
Meststoffen
Gazon-AZ Volle displays, Combi-displays 2 kg en 3,5 kg. 5% Netto
Gazon-AZ Combi-displays 2% Netto
AZ-kalk Volle displays 5% Netto
AZ-kalk Combi-displays 2% Netto
Meststoffen (vervolg)
Tuinmest Volle en combi-displays 12,5% Netto/netto
AZ-speciaalmeststoffen Volle en combi-displays 12,5% Netto/netto
Verzorgingspakketten Volle en combi-displays 12,5% Netto/netto
Vloeibare voeding Volle en combi-displays 12,5% Netto/netto
Graszaad(vervolg)
Graszaad-Extra Volle displays 10% Netto/netto
Gewasbescherming
Luisvrij Combi-displays 12,5% Netto/netto
Spruzit-R Volle displays 10% Netto/netto
Escar-Go Volle en combi-displays 10% Netto/netto
MierenPoeder Volle displays 12,5% Netto/netto
Loxiran mierenmiddelen Volle en combi-displays 10% Netto/netto
Kattenschrik Volle en combi-displays 12,5% Netto/netto
Gewasbescherming
Terrasreiniger Volle displays en kopstellingpresentatie 10% Netto/netto
Ultima Volle/combi-displays m.u.v. display 3 lt. 24 stuks 10% Netto/netto

Cocopeat
Cocopeat prijzen zijn altijd netto/netto. Cocopeat wordt altijd franco huis geleverd (al vanaf één pallet).

Aantal pallets Inkoopconditie
1 pallet Standaard inkoopprijs
4 pallet 3% korting
6 pallet 5% korting
10 pallet 7% korting
15 pallet 9% korting
33 pallet 15% korting

Bedrag franco order
• 1 januari tot en met 30 juni: € 350
• 1 juli tot en met 31 december: € 250
• Omdat Cocopeat niet wordt verzonden vanuit het magazijn te Appelscha, wordt het
factuurbedrag van Cocopeat niet meegenomen bij de bepaling van het franco orderbedrag.
Palletzendingen Cocopeat zijn altijd franco.
• Omzetbedragen gerealiseerd door grondmonsters en bodemonderzoek worden bij de bepaling
van het franco orderbedrag buiten beschouwing gelaten.

Levertijd
In overleg.

Levertijd
• 2% korting bij betaling binnen acht dagen of betaling middels automatische incasso.
• 30 dagen netto.

[showmodule id="15504148"] [showmodule id="15504149"]