Denlop Natural Arts B.V.

Prijzen
Volgens actuele prijslijst.

Korting(en)
Alle inkoopprijzen zijn netto (volgens prijslijst).

Prestatiekorting
Op basis van de individuele inkoop in het voorgaande jaar wordt de prestatiekorting vastgesteld per
aangesloten ondernemer:
• Inkoop > €10.000 – 1%
• Inkoop > €15.000 – 2%
De korting wordt per order verwerkt.

Betalingscondities
• Betaling binnen zeven dagen geeft recht op een korting van 1%.
• Betaling binnen 21 dagen netto.

Bedrag franco order
• Orders vanaf € 350 worden franco geleverd.
• Voor orders met een waarde lager dan € 350 wordt € 50 transportkosten berekend.
• Het minimum orderbedrag bedraagt € 150.

Overige
Niet van toepassing.

[showmodule id="15504148"] [showmodule id="15504149"]